วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) คืออะไร?

ไมโทคอนเดรีย (mitochondria)คือแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์ 
รูปร่าง ลักษณะส่วนใหญมีรูปร่างกลม ท่อนสั้น ท่อนยาว หรือกลมรีคล้ายรูปไข่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.2 - 1 ไมครอน ยาว 5 - 7 ไมครอน 
ประกอบด้วยสารพวกโปรตีนและไขมัน จำนวนของไมโทคอนเดรียในเซลล์แต่ละชนิดจะมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดและกิจกรรมของเซลล์ เซลล์ที่มีเมแทบอลิซึมสูงจะมีไมโทคอนเดรียมากเช่น เซลล์ตับไต กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์ต่อมต่างๆ 
ไมโทคอนเดรียมี DNAเป็นของตัวเองทำให้ไมโทคอนเดรียเพิ่มจำนวนได้ และสังเคราะห์โปรตีนที่จำเป็นต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียได้ 
หน้าที่ของไมโทคอนเดรีย คือ เป็นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์โดยการหายใจระดับเซลล์ในวัฏจักรเครบส์ที่เมทริกซ์และการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่คริสเต เป็นออร์แกเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างพลังงานในพืช และสัตว์ซึ่งสารอินทรีย์ที่ใช้ในสัตว์ได้รับมาจากการบริโภค ส่วนสารอินทรีย์ที่ใช้ในพืชได้รับมาจากสังเคราะห์ด้วยแสง (photosythesis) 

โครงสร้างของไมโทคอนเดรีย คือเป็นออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นโดยแต่ละชั้นเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ และห่อหุ้มด้วยโปรตีน เยื่อหุ้มชั้นนอกเรียบแต่เยื่อหุ้มชั้นในจะโคร้งเว้ายื่นเข้าไปข้างใน เรียกว่าคริสเต(cristae ) จากเยื่อหุ้มของไมโทคอนเดรียนี้เองที่ทำให้ไมโทคอนเดรียถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน 
ส่วนแรกเป็นช่องว่างภายในเยื่อหุ้มซึ่งเป็นส่วนที่แคบระหว่างเยื่อหุ้มชั้นในกับชั้นนอกเรียกว่า Intermembrane space 
ส่วนที่สองเป็น เมทริกซ์ (matrix)ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกปกคลุมด้วยเยื่อหุ้มชั้นใน และเป็นบริเวณที่อยู่ฃองเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเครบส์ การสังเคราะห์โปรตีนและสารอื่นๆซึ่งบางขั้นตอนของกระบวนการหายใจฃระดับเซลล์ จะเกิดขึ้นบริเวณนี้เพราะมีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ATP 
จากที่กล่าวมาแล้วว่าจำนวนของไมโทคอนเดรียในเซลล์แต่ละชนิดจะมีจำนวนไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์และกิจกรรมของเซลล์นั้นๆ เช่น ถ้าเซลล์ใดมีกิจกรรมสูงจะมีจำนวนไมโทคอนเดรียมากกว่าเซลล์ที่มีกิจกรรมต่ำกว่าโดยแต่ละเซลล์มีจำนวน ไมโตคอนเดรียไม่เท่ากัน เช่น เซลล์โอโอไซต์ของสัตว์บางชนิดอาจมีจำนวนถึง 300,000ต่อเซลล์ ในขณะที่เซลล์ตับ มีไมโตคอนเดรียประมาณ 1,000-1,600ต่อเซลล์ โดยทั่วไปพบไมโตคอนเดรียมากในเซลล์ที่มีอัตราเมแทบอลิซึมสูง เช่น เซล์กล้ามเนื้อหัวใจ เซลล์ต่อม เซลล์ที่กำลังเจริญเติบโต เป็นต้น โดยไมโทคอนเดรียจะอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในไซโทพลาสม ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของเซลล์ที่ต้องการใช้พลังงาน 

 Mitochondria - โรงงานชีวิตที่สร้างพลังงานของเซลล์ร่างกาย ไมโตคอนเดรีย เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งพลังงานของเซลล์ มันเป็นแหล่งสร้างพลังงานให้กับเซลล์ กระบวนการสร้างพลังงานของเซลล์ที่เรียกว่าหายใจของเซลล์ ส่วนใหญ่ของปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องในการหายใจของเซลล์เกิดขึ้นใน mitochondria นอกจากนี้ไมโตคอนเดรียอาจจะมีส่วนร่วมในการควบคุมความเข้มข้นของแคลเซียม (Ca) ภายในเซลล์อีกด้วย ถ้าไมโทครอนเดรียแข็งแรง ร่างกายก็จะสามารถลดกรดยูริกในเลือดบำบัดโรคเกาต์ ช่วยลดน้ำตาล บำบัดโรคเบาหวาน ลดคลอเรสเตอรอล ลดไตรกลีเซอไรต์ในเลือด แก้อาการท้องเสีย บำรุงร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การสร้างเสริมภูมิต้านทาน ช่วยเสริมการทำงานของสมองให้ดีขึ้น บรรเทาอาการอัลไซเมอร์ เพิ่มพูนพลังงานของร่างกาย ย่อยสลายไขมัน กำจัดเซลลูไล้ ลดอาการเส้นเลือดขอด บรรเทาโรคเลือดต่างๆ บรรเทาอาการภูมิแพ้ขั้นหอบหืด ปรับปรุงระบบร่างกายสำหรับผู้ที่เวลาเป็นแผลแล้วหายช้าเพื่อให้หายเร็วเป็น ปกติ บรรเทาอาการความดันโลหิตสูง บรรเทาอาการเหน็บชา อาการอัมพฤกษ์ อาการอัมพาต บรรเทาอาการพาร์กินสัน บรรเทาอาการไมเกรน บรรเทาอาการผู้เป็นโรคมะเร็ง บรรเทาอาการท้องผูกเรื้อรัง บรรเทาอาการตับอ่อนบวม บรรเทาอาการไขข้ออักเสบ แก้ปัญหาภาวะน้ำตาลกลูโคสในเลือดต่ำ บรรเทาอาการเม็ดเลือดโลหิตขาว มากกว่าปกติหลังกินอาหาร
ศึกษาเพิ่มเติม...
Powering the Cell: Mitochondria
http://www.youtube.com/watch?v=RrS2uROUjK4
Mitochondria ATP synthesis
http://www.youtube.com/watch?v=TgJt4KgKQJI
Mitochondria: Powerhouses of the cell
http://www.youtube.com/watch?v=8NvK4PUgzmY
Cellular Respiration Occurs in Mitochondria 
http://www.youtube.com/watch?v=-XGrtSA6BOs
Protein Transport (Mitochondria)
http://www.youtube.com/watch?v=LfDYGanMi6Q
Learn Biology: Cells—Mitochondria
http://www.youtube.com/watch?v=tdGjorwuEDw

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความน่าสนใจ!